banner-home

Hệ sinh thái nông nghiệp số

Thu hút đầu tư về Quê hương

Tải ứng dụng hSpace
banner-home banner-home
arrow-left

Sứ mệnh

arrow-right

Cùng bạn kiến tạo tương lai

arrow-left

Hệ sinh thái hSpace

arrow-right
Hệ sinh thái hSpace
arrow-left

Mô hình chuỗi giá trị hSpace

arrow-right
Hệ sinh thái hSpace
Cộng đồng phụng sự

hAgri là một thành viên của hSpace, với mục đích xây dựng và chuyển đổi chuỗi giá trị nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm và bền vững, bao gồm các lĩnh vực:

 • Xây dựng và quản lý vùng nuôi/trồng minh bạch, theo tiêu chuẩn chất lượng.
 • Sản xuất sản phẩm lương thực và thực phẩm minh bạch, theo tiêu chuẩn chất lượng.
 • Thương mại nông sản, sản phẩm lương thực và thực phẩm minh bạch, theo tiêu chuẩn chất lượng.
 • Chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch, tiêu chuẩn chất lượng

Với các sản phẩm/dịch vụ, như:

 • Xây dựng hệ thống quản lý, kiểm soát nội bộ nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng
 • Xây dựng hệ thống đảm bảo nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch
 • Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch
 • Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ
 • Xây dựng chương trình sản xuất thực hành nông nghiệp tốt GAP
 • Xây dựng nhóm liên kết, chuỗi liên kết giá trị nông nghiệp
 • Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn của hợp đồng bao tiêu
 • Sản xuất hàng hoá theo tiêu chuẩn minh bạch và tiêu chuẩn chất lượng
 • Chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch
 • Chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng

hAgri cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi và liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm và bền vững thông qua các hoạt động xây dựng vùng trồng liên kết, sản xuất và thương mại hàng hoá minh bạch, đạt tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng và minh bạch, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm
Cộng đồng phụng sự

hTransform là một thành viên của hSpace, với mục đích chuyển đổi phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh thời đại số, bao gồm các lĩnh vực:

 • Nông nghiệp
 • Sản xuất
 • Thương mại điện tử

Với các sản phẩm/dịch vụ số hoá, như:

 • Nông hộ số
 • Hợp tác xã số
 • Số hoá quản lý vùng trồng
 • Số hoá nhà máy sản xuất/chế biến
 • Hệ thống thương mại điện tử
 • Hệ thống số kiểm soát nội bộ nhóm liên kết
 • Hệ thống số đảm bảo tiêu chuẩn minh bạch

hTransform cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về chuyển đổi số phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh, hiệu quả, tối ưu, nắm giữ giá trị và chuyển qua giai đoạn tăng trưởng mới, phát triển các giải pháp số nhằm giải quyết các vấn đề, thách thức trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong thời đại số, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm
Cộng đồng phụng sự

hStartup là một thành viên của hSpace, nhằm thúc đẩy hợp tác với các Viện/Trường, các nhà khoa học và các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển các công nghệ, sản phẩm tạo giá trị gia tăng từ sản phẩm nông nghiệp, với các hoạt động:

 • Chuyển giao công nghệ
 • Ươm tạo khởi nghiệp
 • Quỹ đầu tư

hStartup cam kết kiến tạo các công nghệ, sản phẩm tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp thông qua các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ và ươm tạo khởi nghiệp, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm
Cộng đồng phụng sự

hMarket là một thành viên của hSpace, là hệ thống sàn thương mại điện tử lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững, bao gồm:

 • Chợ vật tư
 • Chợ đầu mối
 • Điểm bán lẻ
 • Hợp đồng bao tiêu

hMarket cam kết cung cấp sản phẩm minh bạch, đạt tiêu chuẩn chất lượng thông qua các hoạt động số hoá vùng trồng từ hTransform và các chương trình sản xuất minh bạch, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng từ hAgri, từ hStartup ở các địa phương, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm

hSchool là một thành viên của hSpace, với mục đích xây dựng và phát triển các thành phần của hệ sinh thái nông nghiệp, bao gồm bốn Nhà nhưng không giới hạn:

 • Nhà doanh nghiệp tinh thần phụng sự
 • Nhà khoa học tinh thần dấn thân
 • Nhà nông tinh thần liên kết
 • Nhà lãnh tinh thần kiến tạo

Với các khoá học:

 • Nhà khởi nghiệp phụng sự nông nghiệp số
 • Nhà khoa học dấn thân nông nghiệp số
 • Nhà nông liên kết số
 • Nhà lãnh đạo kiến tạo chuyển đổi số nông nghiệp
 • Xây dựng hệ thống số quản lý và kiếm soát nội bộ hợp tác xã và nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng
 • Xây dựng hệ thống số đảm bảo hợp tác xã và nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch
 • Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch ứng dụng công nghệ số
 • Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ ứng dụng công nghệ số
 • Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn G.A.P ứng dụng công nghệ số

hSchool cam kết cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế nông nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm
Cộng đồng phụng sự

hInsurance là một thành viên của hSpace, với mục tiêu phát triển các chương trình bảo hiểm nông nghiệp:

 • Phát triển các chương trình bảo hiểm nông nghiệp cho nông hộ, nhóm liên kết và chuỗi giá trị nông nghiệp
 • Tái bảo hiểm nông nghiệp
 • Phân phối bảo hiểm nông nghiệp
 • Bảo hiểm nông nghiệp công nghệ

hInsurance cam kết phát triển các chương trình bảo hiểm nông nghiệp cho các nông hộ, nhóm liên kết, hợp tác xã, chuỗi giá trị nông nghiệp thông qua các hoạt động phối kết hợp với hTransform và hAgri để quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và minh bạch, các hoạt động tái bảo hiểm, phân phối bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm
Cộng đồng phụng sự

hProperty là một thành viên của hSpace, chuyên phát triển bất động sản nông nghiệp với các hoạt động:

 • Thuê/Cho thuê bất động sản nông nghiệp
 • Mua/Bán bất động sản nông nghiệp
 • Tư vấn đầu tư bất động sản nông nghiệp đa dụng
 • Lập dự án đầu tư tạo giá trị gia tăng trên đất bất động sản nông nghiệp

hProperty cam kết phát triển giá trị gia tăng, đa dụng trên bất động sản nông nghiệp thông qua các hoạt động tập hợp bất động sản (thuê, mua bán), phát triển dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp minh bạch, theo tiêu chuẩn chất lượng, tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp, phát triển thương hiệu nông sản trên bất động sản gắn liền với văn hoá địa phương, phát triển đa dụng trên bất động sản nông nghiệp như du lịch nông nghiệp, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm
Cộng đồng phụng sự

hFinance là một thành viên của hSpace, chuyên phát triển tài chính nông nghiệp:

 • Tài chính nông nghiệp cho các nhóm liên kết, hợp tác xã, chuỗi giá trị nông nghiệp
 • Tài chính các nhân cho nông hộ, người tiêu dùng
 • Phát triển công nghệ tài chính nông nghiệp

hInsurance cam kết phát triển các chương trình tài chính nông nghiệp cho các nhóm liên kết, hợp tác xã, chuỗi giá trị nông nghiệp, tài chính cá nhân cho nông hộ và người tiêu dùng, phát triển công nghệ tài chính nông nghiệp, thông qua các hoạt động phối kết hợp với hTransform, hAgri và hInsurance để quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và minh bạch, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm

hAgri là một thành viên của hSpace, với mục đích xây dựng và chuyển đổi chuỗi giá trị nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm và bền vững, bao gồm các lĩnh vực:

Xây dựng và quản lý vùng nuôi/trồng minh bạch, theo tiêu chuẩn chất lượng.

Sản xuất sản phẩm lương thực và thực phẩm minh bạch, theo tiêu chuẩn chất lượng.

Thương mại nông sản, sản phẩm lương thực và thực phẩm minh bạch, theo tiêu chuẩn chất lượng.

Chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch, tiêu chuẩn chất lượng

Với các sản phẩm/dịch vụ, như:

Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch

Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ

Xây dựng chương trình sản xuất thực hành nông nghiệp tốt GAP

Xây dựng nhóm liên kết, chuỗi liên kết giá trị nông nghiệp

Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn của hợp đồng bao tiêu

Chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch

Chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng

hAgri cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi và liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm và bền vững thông qua các hoạt động xây dựng vùng trồng liên kết, sản xuất và thương mại hàng hoá minh bạch, đạt tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng và minh bạch, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm

hStartup là một thành viên của hSpace, nhằm thúc đẩy hợp tác với các Viện/Trường, các nhà khoa học và các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển các công nghệ, sản phẩm tạo giá trị gia tăng từ sản phẩm nông nghiệp, với các hoạt động:

Chuyển giao công nghệ

Ươm tạo khởi nghiệp

Quỹ đầu tư

hStartup cam kết kiến tạo các công nghệ, sản phẩm tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp thông qua các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ và ươm tạo khởi nghiệp, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm

hTransform là một thành viên của hSpace, với mục đích chuyển đổi phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh thời đại số, bao gồm các lĩnh vực:

Nông nghiệp

Sản xuất

Thương mại điện tử

Với các sản phẩm/dịch vụ số hoá, như:

hTransform cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về chuyển đổi số phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh, hiệu quả, tối ưu, nắm giữ giá trị và chuyển qua giai đoạn tăng trưởng mới, phát triển các giải pháp số nhằm giải quyết các vấn đề, thách thức trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong thời đại số, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm

hMarket là một thành viên của hSpace, là hệ thống sàn thương mại điện tử lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững, bao gồm:

Chợ vật tư

Chợ đầu mối

Điểm bán lẻ

Hợp đồng bao tiêu

Chuỗi điểm bán, chuỗi siêu thị hMarket

hMarket cam kết cung cấp sản phẩm minh bạch, đạt tiêu chuẩn chất lượng thông qua các hoạt động số hoá vùng trồng từ hTransform và các chương trình sản xuất minh bạch, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng từ hAgri, từ hStartup ở các địa phương, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm

hSchool là một thành viên của hSpace, với mục đích xây dựng và phát triển các thành phần của hệ sinh thái nông nghiệp, bao gồm bốn Nhà nhưng không giới hạn:

Nhà doanh nghiệp tinh thần phụng sự

Nhà khoa học tinh thần dấn thân

Nhà nông tinh thần liên kết

Nhà lãnh tinh thần kiến tạo

Với các khoá học:

Nhà khởi nghiệp phụng sự nông nghiệp số

Nhà khoa học dấn thân nông nghiệp số

Nhà nông liên kết số

Nhà lãnh đạo kiến tạo chuyển đổi số nông nghiệp

Xây dựng hệ thống số quản lý và kiếm soát nội bộ hợp tác xã và nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng

Xây dựng hệ thống số đảm bảo hợp tác xã và nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch

Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch ứng dụng công nghệ số

Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ ứng dụng công nghệ số

Xây dựng chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn G.A.P ứng dụng công nghệ số

hSchool cam kết cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế nông nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm

hInsurance là một thành viên của hSpace, với mục tiêu phát triển các chương trình bảo hiểm nông nghiệp:

Phát triển các chương trình bảo hiểm nông nghiệp cho nông hộ, nhóm liên kết và chuỗi giá trị nông nghiệp

Tái bảo hiểm nông nghiệp

Phân phối bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm nông nghiệp công nghệ

hInsurance cam kết phát triển các chương trình bảo hiểm nông nghiệp cho các nông hộ, nhóm liên kết, hợp tác xã, chuỗi giá trị nông nghiệp thông qua các hoạt động phối kết hợp với hTransform và hAgri để quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và minh bạch, các hoạt động tái bảo hiểm, phân phối bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm

hProperty là một thành viên của hSpace, chuyên phát triển bất động sản nông nghiệp với các hoạt động:

Thuê/Cho thuê bất động sản nông nghiệp

Mua/Bán bất động sản nông nghiệp

Tư vấn đầu tư bất động sản nông nghiệp đa dụng

Lập dự án đầu tư tạo giá trị gia tăng trên đất bất động sản nông nghiệp

hProperty cam kết phát triển giá trị gia tăng, đa dụng trên bất động sản nông nghiệp thông qua các hoạt động tập hợp bất động sản (thuê, mua bán), phát triển dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp minh bạch, theo tiêu chuẩn chất lượng, tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp, phát triển thương hiệu nông sản trên bất động sản gắn liền với văn hoá địa phương, phát triển đa dụng trên bất động sản nông nghiệp như du lịch nông nghiệp, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm

hFinance là một thành viên của hSpace, chuyên phát triển tài chính nông nghiệp:

Tài chính nông nghiệp cho các nhóm liên kết, hợp tác xã, chuỗi giá trị nông nghiệp

Tài chính các nhân cho nông hộ, người tiêu dùng

Phát triển công nghệ tài chính nông nghiệp

hInsurance cam kết phát triển các chương trình tài chính nông nghiệp cho các nhóm liên kết, hợp tác xã, chuỗi giá trị nông nghiệp, tài chính cá nhân cho nông hộ và người tiêu dùng, phát triển công nghệ tài chính nông nghiệp, thông qua các hoạt động phối kết hợp với hTransform, hAgri và hInsurance để quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và minh bạch, dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với nhóm sản xuất, nhóm kinh doanh, viện/trường và các cơ quan nhà nước.

icon-arrow-circle
Tìm hiểu thêm
arrow-left

Chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch hành động của hSpace

arrow-right

Việt Nam xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII). Nông nghiệp đang bảo đảm sinh kế cho trên 60% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn; chiếm 30% lực lượng lao động cả nước và chiếm tỷ trọng gần 12% GDP. Việt Nam đang trở thành một trong những nước xuất khẩu nông - lâm - thủy sản hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch năm 2022 đạt trên 53 tỷ USD, tiếp cận đến 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong những năm gần đây, nhiều chính sách, định hướng của Chính phủ, của Nhà nước, cùng với các chương trình hành động quốc gia hướng tới xây dựng nông thôn mới, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vục kinh tế hợp tác, hợp tác xã, chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững, với nhiều chương trình như mỗi xã một sản phẩm, chuyển đổi số ngành nông nghiệp, mô hình thí điểm xã thương mại điện tử, cụ thể:

Định hướng của chính phủ, của nhà nước


Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng chính phủ: Phê duyệt Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông


Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử.

Kế hoạch hành động của hSpace


Trên cơ sở đó hSpace phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm góp phần vào công cuộc chuyển đổi số ngành nông nghiệp, mang khoa học vào thực tiễn ngành nông nghiệp, cùng các thành phần khác góp phần vào thực hiện hoá các chính sách, định hướng của Chính phủ, của Nhà nước và các chương trình hành động quốc giá, các thành phần với những kế hoạch hành động của hSpace như sau:

 • hAgri: Tập trung vào chuyển đổi các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nông hộ cá thể, thành các nhóm liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn minh bạch, làm tiền đề chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam (theo Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Chuyển đổi và liên kết nhóm sản xuất được thực hiện theo phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh số phù hợp với thời đại số, nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
 • hTransform: Tập trung vào chuyển đổi số phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh, phát triển Nông hộ số, Hợp tác xã số liên kết sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số đảm bảo tiêu chuẩn minh bạch (theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
 • hSchool: Tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, tư duy kinh tế nông nghiệp, làm kinh tế tập thể trong thời đại mới, làm nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
 • hMarket: Tập trung vào nghiên cứu và phát triển thị trường nông nghiệp, là mấu chốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Kết hợp với OCOP, các hStartup địa phương mang đặc sản mọi miền về mỗi xã, hMarket mang nông thôn ra thế giới với các thương hiệu nông sản Việt, xây dựng thương hiệu quốc gia (theo Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
 • hStartup: Tập trung phát triển kinh tế tập thể, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, mang khoa học vào nông nghiệp, thu hút đầu tư và nhân tài về nông thôn (theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ)
icon contact